Pavel Holzer

Narozen 09. 01. 1943
Poslední bydliště před deportací: Terezín ghetto
Transport AAd, č. 736 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Zahynul 26. 02. 1943 Terezín

související dokumenty

vztahující se osoby

Anna Holzerová – je prarodičem
Narozena 13. 07. 1887.
Zahynula.
Tomáš Reitmann – příbuzný(á)
Narozen 25. 09. 1936.
Zahynul.
Helena Reitmannová – příbuzný(á)
Narozena 01. 04. 1909.
Zahynula.
Ervín Reitmann – příbuzný(á)
Narozen 04. 09. 1895.
Zahynul.
Theodor Holzer – je prarodičem
Narozen 02. 05. 1884.
Zahynul 27. 10. 1942 Terezín.

historický kontext

AAd (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
celkem deportováno osob: 736
zahynulo: 673
přežilo: 63
Více
Kolín
Nejstarší zmínka o židovském osídlení pochází z počátku 14. století. V letech 1541-64 nesmělo židovské obyvatelstvo ve městě bydlet. Roku 1854 zde bylo napočítáno maximum osob židovského vyznání - přibližně 1 700 (23% obyvatel města). Později počet židovských rodin klesal a před druhou světovou válkou tu žilo již jen 430 osob (2%). V roce 1893 se zde rozšířilo obvinění z rituální vraždy, které vedlo k rozsáhlým protižidovským nepokojům. V Kolíně působilo mnoho významných rabínů, autorů teologických spisů. Během holocaustu zahynulo asi 250 kolínských Židů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.