Otto Gross

Narozen 16. 05. 1931
Poslední bydliště před deportací: Uherský Brod
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Uherský Brod
Transport Cp, č. 602 (31. 01. 1943, Uherský Brod -> Terezín)
Transport Cu, č. 350 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

historický kontext

Cp (31. 01. 1943, Uherský Brod -> Terezín)
celkem deportováno osob: 839
zahynulo: 787
přežilo: 52
Více
Cu (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 969
přežilo: 31
Více
Uherský Brod
V 18. a 19. století existovala v Uherském Brodě jedna z nejpočetnějších židovských obcí na Moravě. Na konci 16. století žilo v hrazeném městě pět židovských rodin, od konce 18. do poloviny 19. století zde smělo bydlet 160 rodin. V polovině 19. století dosáhla židovská obec nejvyšší počtu členů - 1068 osob. Do nacistických koncentračních táborů bylo odvlečeno více než 700 uherskobrodských Židů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.