Ludvík Goldstein

Narozen 18. 11. 1887
Poslední bydliště před deportací: Brno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Brno
Transport K, č. 375 (05. 12. 1941, Brno -> Terezín)
Transport AAi, č. 88 (13. 06. 1942, Terezín -> neznámé místo)
Zahynul

historický kontext

K (05. 12. 1941, Brno -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 933
přežilo: 67
Více
AAi (13. 06. 1942, Terezín -> neznámé místo)
celkem deportováno osob: 0
zahynulo: 0
přežilo: 0
Více
Brno
Židé se začali v hlavním městě Moravy usazovat pravděpodobně již ve 12. století. V polovině 14. století zde žilo nejméně 600 osob. Roku 1454 byli všichni Židé z Brna vypovězeni. Od konce 18. století získalo postupně několik rodin právo k pobytu, v polovině 19. století byla na předměstí Křenová ustanovena židovská obec čítající 445 osob židovského vyznání. Od roku 1885 zde sídlil moravský zemský rabín. Před okupací zde žilo 11 003 osob, z nichž většina byla deportována do koncentračních táborů. Přežilo asi 2500 z nich.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.