Emil Freund

Narozen 01. 09. 1878 Ubušín
Poslední bydliště před deportací: Boskovice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Boskovice
Transport Ac, č. 121 (19. 03. 1942, Brno -> Terezín)
Transport Aq, č. 944 (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynul

historický kontext

Ac (19. 03. 1942, Brno -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1002
zahynulo: 960
přežilo: 42
Více
Aq (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
celkem deportováno osob: 999
zahynulo: 997
přežilo: 2
Více
Brno
Židé se začali v hlavním městě Moravy usazovat pravděpodobně již ve 12. století. V polovině 14. století zde žilo nejméně 600 osob. Roku 1454 byli všichni Židé z Brna vypovězeni. Od konce 18. století získalo postupně několik rodin právo k pobytu, v polovině 19. století byla na předměstí Křenová ustanovena židovská obec čítající 445 osob židovského vyznání. Od roku 1885 zde sídlil moravský zemský rabín. Před okupací zde žilo 11 003 osob, z nichž většina byla deportována do koncentračních táborů. Přežilo asi 2500 z nich.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.