Jindřich Flusser

Narozen 01. 09. 1891
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Krkonošská 12
Transport AAr, č. 695 (16. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Dm, č. 4506 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Elsa Flusserová – manžel(ka)
Narozena 14. 08. 1894.
Zahynula.
Zdeňka Hechtová – sourozenec
Narozena 10. 04. 1888.
Zahynula.
Milán Flusser – je dítětem
Narozen 04. 06. 1921.
Zahynul.
Jiří Flusser – je dítětem
Narozen 26. 07. 1923.
Zahynul.
Vladimír Flusser – je dítětem
Narozen 12. 03. 1931.
Zahynul.

historický kontext

AAr (16. 07. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 921
přežilo: 79
Více
Dm (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2451
zahynulo: 2440
přežilo: 11
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.