Osias Dominitz

Narozen 14. 06. 1931
Poslední bydliště před deportací: Praha V
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Norimberská 21
Transport AAw, č. 455 (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ds, č. 2064 (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Mojžíš Dominitz – sourozenec
Narozen 04. 03. 1928.
Zahynul.
Abraham Dominitz – je rodičem
Narozen 21. 10. 1893.
Zahynul.
Syma Dominitzová – je rodičem
Narozena 26. 10. 1896.
Zahynula.

historický kontext

AAw (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1001
zahynulo: 924
přežilo: 77
Více
Ds (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2503
zahynulo: 2015
přežilo: 488
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.