Karel Baum

Narozen 24. 06. 1903
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Sázavská 9
Transport Am, č. 823 (24. 04. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Aq, č. 288 (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynul 27. 08. 1942 Majdanek

související dokumenty

vztahující se osoby

Anna Färberová – sourozenec
Narozena 04. 01. 1902.
Zahynula.
Alfred Dub – příbuzný(á)
Narozen 08. 01. 1885.
Zahynul.
Marie Baumová – je rodičem
Narozena 19. 07. 1874.
Zahynula.
Anna Votická – příbuzný(á)
Narozena 05. 11. 1878.
Zahynula.
Otto Dub – příbuzný(á)
Narozen 08. 01. 1892.
Zahynul.

historický kontext

Am (24. 04. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1003
zahynulo: 940
přežilo: 63
Více
Aq (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
celkem deportováno osob: 999
zahynulo: 997
přežilo: 2
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.