Klára Weinerová

Narozena 30. 11. 1872
Rodné příjmení: Ausbachová
Poslední bydliště před deportací: Bzí
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Koloděje
Transport Akb, č. 732 (18. 04. 1942, České Budějovice -> Terezín)
Zahynula 29. 06. 1943 Terezín

související dokumenty

vztahující se osoby

Ignác Weiner – je dítětem
Narozen 23. 04. 1899.
Zahynul.
Otto Weiner – je dítětem
Narozen 30. 04. 1903.
Zahynul 27. 01. 1945 Dachau.

historický kontext

Akb (18. 04. 1942, České Budějovice -> Terezín)
celkem deportováno osob: 910
zahynulo: 888
přežilo: 22
Více
České Budějovice
Židovské rodiny žily v největším jihočeském městě od 14. století, v 15. století zde existovala početná židovská obec. V zimě 1505-1506 bylo pro údajnou rituální vraždu asi 25 zdejších Židů upáleno a zbývající Židé z města vypovězeni. Od 18. století až do roku 1848 zde směla bydlet snad jen jedna židovská rodina. Novodobá náboženská obec byla ustavena v roce 1859 a početně stále rostla. Nejvyššího počtu dosáhla v roce 1898, kdy zde žilo 1972 osob. Do nacistických koncentračních táborů bylo odvlečeno více než 500 českobudějovických Židů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.