Irena Weinerová

Narozena 10. 09. 1908
Poslední bydliště před deportací: Plzeň
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Plzeň
Transport S, č. 939 (22. 01. 1942, Plzeň -> Terezín)
Transport Ds, č. 1130 (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

související dokumenty

vztahující se osoby

Leo Justic – sourozenec
Narozen 30. 10. 1921.
Zahynul.
Ida Löblowitzová – sourozenec
Narozena 22. 09. 1907.
Zahynula.
Adolf Justic – je rodičem
Narozen 10. 10. 1880.
Zahynul.
Růžena Justicová – je rodičem
Narozena 19. 01. 1886.
Zahynula.
Františka Weinerová – příbuzný(á)
Narozena 13. 03. 1898.
Zahynula.
Hana Weinerová – příbuzný(á)
Narozena 22. 11. 1931.
Zahynula.
Lucie Weinerová – příbuzný(á)
Narozena 20. 09. 1922.
Zahynula.

historický kontext

S (22. 01. 1942, Plzeň -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1004
zahynulo: 937
přežilo: 67
Více
Ds (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2503
zahynulo: 2015
přežilo: 488
Více
Plzeň
Nejstarší zmínka o židovském osídlení největšího západočeského města pochází z roku 1338. V 15. století již ve městě existovala židovská obec se synagogou. V roce 1504 získalo město právo Židy vypovědět a kolem roku 1533 židovská obec zanikla. Teprve na konci 18. století směl první židovský obchodník koupit ve městě dům. Od té doby počet Židů ve městě stoupal. V roce 1893 byla vystavěna maursko-románská synagoga, dnes největší v České republice. Od roku 1918 ve městě působili dva rabíni: jeden kázal česky, druhý německy. Roku 1930 zde žilo 2773 osob židovského vyznání. Většina z nich byla deportována do nacistických koncentračních táborů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.