Jindřich Zunterstein

Narozen 26. 11. 1936
Poslední bydliště před deportací: Plzeň
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Plzeň
Transport R, č. 995 (18. 01. 1942, Plzeň -> Terezín)
Transport Ev, č. 1923 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

vztahující se osoby

Albina Zuntersteinová – je prarodičem
Narozena 08. 05. 1869.
Zahynula 02. 09. 1943 Terezín.
Illa Zuntersteinová – je rodičem
Narozena 14. 06. 1903.
Zahynula.
Josef Zunterstein – je rodičem
Narozen 29. 11. 1901.
Zahynul.

historický kontext

R (18. 01. 1942, Plzeň -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 927
přežilo: 73
Více
Ev (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2035
zahynulo: 1872
přežilo: 163
Více
Plzeň
Nejstarší zmínka o židovském osídlení největšího západočeského města pochází z roku 1338. V 15. století již ve městě existovala židovská obec se synagogou. V roce 1504 získalo město právo Židy vypovědět a kolem roku 1533 židovská obec zanikla. Teprve na konci 18. století směl první židovský obchodník koupit ve městě dům. Od té doby počet Židů ve městě stoupal. V roce 1893 byla vystavěna maursko-románská synagoga, dnes největší v České republice. Od roku 1918 ve městě působili dva rabíni: jeden kázal česky, druhý německy. Roku 1930 zde žilo 2773 osob židovského vyznání. Většina z nich byla deportována do nacistických koncentračních táborů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.