Bedřiška Tellerová

Narozena 28. 07. 1889
Poslední bydliště před deportací: Řež
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Řež
Transport Bf, č. 99 (08. 09. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bn, č. 458 (22. 09. 1942, Terezín -> Malý Trostinec)
Zahynula

související dokumenty

historický kontext

Bf (08. 09. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1005
zahynulo: 871
přežilo: 134
Více
Bn (22. 09. 1942, Terezín -> Malý Trostinec)
celkem deportováno osob: 0
zahynulo: 0
přežilo: 0
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.