Hanuš Smetana

Narozen 20. 08. 1899
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, tř. Krále Jiřího 1068
Transport Ba, č. 879 (10. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Eb, č. 1212 (18. 05. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Hermína Slonitzová – příbuzný(á)
Narozena 13. 04. 1884.
Zahynula.
Hugo Slonitz – příbuzný(á)
Narozen 25. 03. 1873.
Zahynul.
Melita Smetanová – manžel(ka)
Narozena 21. 07. 1904.
Zahynula.

historický kontext

Ba (10. 08. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1474
zahynulo: 1302
přežilo: 172
Více
Eb (18. 05. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2500
zahynulo: 2199
přežilo: 301
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.