Jana Schönfeldová

Narozena 06. 10. 1912
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Vězeňská 4
Transport Ca, č. 752 (24. 10. 1942, Praha -> Terezín)
Zahynula 18. 11. 1942 Terezín

související dokumenty

vztahující se osoby

Vily Schönfeld – sourozenec
Narozen 29. 03. 1909.
Zahynul.
Valtr Strass – příbuzný(á)
Narozen 14. 11. 1913.
Zahynul.
Berta Schönfeldová – je rodičem
Narozena 24. 05. 1883.
Zahynula.

historický kontext

Ca (24. 10. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1004
zahynulo: 888
přežilo: 116
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.