Otilie Roubičková

Narozena 24. 08. 1876
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, Kloboučnická 6
Transport N, č. 618 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Ar, č. 946 (28. 04. 1942, Terezín -> Zamošč)
Zahynula

související dokumenty

vztahující se osoby

Heřman Roubiček – manžel(ka)
Narozen 28. 09. 1879.
Zahynul.

historický kontext

N (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1001
zahynulo: 903
přežilo: 98
Více
Ar (28. 04. 1942, Terezín -> Zamošč)
celkem deportováno osob: 1002
zahynulo: 995
přežilo: 7
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.