Dr. Karel Reiner

Narozen 23. 01. 1897
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Zlatnická 11
Transport Ez-St_64, č. 245 (11. 08. 1943, Protektorát Čechy a Morava -> Terezín)
Transport Dl, č. 1721 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

historický kontext

Ez-St_64 (11. 08. 1943, Protektorát Čechy a Morava -> Terezín)
celkem deportováno osob: 4
zahynulo: 3
přežilo: 1
Více
Dl (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2484
zahynulo: 2452
přežilo: 32
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.