Jan Pick

Narozen 10. 07. 1897
Poslední bydliště před deportací: Praha XI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XI, Habánská 24
Transport Au, č. 314 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 485 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
Zahynul 15. 07. 1942 Majdanek

související dokumenty

historický kontext

Au (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1002
zahynulo: 938
přežilo: 64
Více
Ay (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
celkem deportováno osob: 0
zahynulo: 0
přežilo: 0
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.