Karel Nettl

Narozen 15. 08. 1863
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Veleslavínova 10
Transport AAq, č. 50 (13. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Zahynul 20. 07. 1942 Terezín

související dokumenty

vztahující se osoby

Irma Taussigová – příbuzný(á)
Narozena 02. 05. 1895.
Zahynula.
Františka Gerstlová – příbuzný(á)
Narozena 22. 01. 1893.
Zahynula.
Johanna Nettlová – manžel(ka)
Narozena 24. 02. 1866.
Zahynula 31. 12. 1942 Terezín.
Benedikt Nettl – příbuzný(á)
Narozen 19. 09. 1896.
Zahynul 20. 10. 1944 Malá pevnost Terezín.

historický kontext

AAq (13. 07. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1001
zahynulo: 949
přežilo: 52
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.