František Müller

Narozen 25. 09. 1909
Poslední bydliště před deportací: Rychnov nad Kněžnou
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Rychnov nad Kněžnou
Transport Ch, č. 152 (17. 12. 1942, Hradec Králové -> Terezín)
Transport Ek, č. 2036 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul 06. 02. 1945 Dachau

historický kontext

Ch (17. 12. 1942, Hradec Králové -> Terezín)
celkem deportováno osob: 650
zahynulo: 597
přežilo: 53
Více
Ek (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2500
zahynulo: 2023
přežilo: 477
Více
Hradec Králové
Židovské ghetto je v Hradci Králové doloženo koncem 14. století, mohlo však být i mnohem starší. Roku 1542 bylo židovské obyvatelstvo z města vypovězeno, před polovinou 17. století již existovalo nové osídlení: připomíná se 5-7 rodin (52 osob), rabín, kantor a modlitebna. Roku 1652 byli Židé znovu vypovězeni. V 18. a v 1. polovině 19. století směly ve městě bydlet jen ojedinělé židovské rodiny. Roku 1748 byl ve městě upálen krejčí Jan Pita, vůdce křesťansko-židovské sekty tzv. izraelitů, která působila v okolí Nového Bydžova. Po roce 1848 se zde usazovaly rodiny z okolního venkova. Před druhou světovou válkou bylo napočítáno maximum 493 osob (ve vlastním městě 425 osob, 2 % obyvatelstva). Transporty bylo do nacistických koncentračních táborů odvezeno 159 z nich.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.