Adolf Levit

Narozen 04. 04. 1886
Poslední bydliště před deportací: Hříškov
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Louny
Transport Z, č. 62 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Be, č. 370 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynul

historický kontext

Z (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
celkem deportováno osob: 829
zahynulo: 765
přežilo: 64
Více
Be (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 953
přežilo: 47
Více
Kladno
První židovská rodina se směla ve městě usadit až na počátku 19. století a ještě roku 1849 zde žily pouze tři židovské rodiny. Po roce 1850 počet židovských obyvatel rychle vzrůstal: židovští podnikatelé a obchodníci se významně podíleli na zakládání zdejších těžebních a průmyslových podniků. Židé tvořili v průměru asi 2% celkového obyvatelstva. V letech 1942-43 byl v kladenských dolech pracovní tábor pro židovské muže, pobočka terezínského ghetta. Obětmi holocaustu se stalo přibližně 46 zdejších Židů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.