Richard Körper

Narozen 26. 08. 1881
Poslední bydliště před deportací: Chodouň
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Hořovice
Transport S, č. 944 (22. 01. 1942, Plzeň -> Terezín)
Transport Aa, č. 540 (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Marie Tanzerová – sourozenec
Narozena 30. 12. 1869.
Zahynula 01. 02. 1942 Terezín.
Marie Tanzerová – příbuzný(á)
Narozena 01. 02. 1904.
Zahynula.
Ota Tanzer – příbuzný(á)
Narozen 23. 03. 1896.
Zahynul.
Eva Tanzerová – příbuzný(á)
Narozena 29. 05. 1929.
Zahynula.

historický kontext

S (22. 01. 1942, Plzeň -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1004
zahynulo: 937
přežilo: 67
Více
Aa (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
celkem deportováno osob: 1001
zahynulo: 993
přežilo: 8
Více
Plzeň
Nejstarší zmínka o židovském osídlení největšího západočeského města pochází z roku 1338. V 15. století již ve městě existovala židovská obec se synagogou. V roce 1504 získalo město právo Židy vypovědět a kolem roku 1533 židovská obec zanikla. Teprve na konci 18. století směl první židovský obchodník koupit ve městě dům. Od té doby počet Židů ve městě stoupal. V roce 1893 byla vystavěna maursko-románská synagoga, dnes největší v České republice. Od roku 1918 ve městě působili dva rabíni: jeden kázal česky, druhý německy. Roku 1930 zde žilo 2773 osob židovského vyznání. Většina z nich byla deportována do nacistických koncentračních táborů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.