Omezení nákupní doby pro Židy v Praze

Uložení originálu

Prezidium Zemského úřadu v Praze (fond 207) > Protižidovská nařízení - omezení nákupní doby, styku nežidovského a židovského obyvatelstva, apod., 1940-42
(signatura VI/1/a)

Datace

04. 08. 1940

Místo vytvoření

Kredit, copyright

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.