Zákaz prodlévání Židů na Plodinové burze v Praze a v jejím okolí

Location of original

Prezidium ministerské rady > Záležitosti Židů - organizace, náboženské společnosti, vládní nařízení týkají se Židů aj., 1921-42
(signatura 1590)

Date(s) of creation

09. 12. 1940

Places

Credit, copyright

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.

Facebook group
Contact: education@terezinstudies.cz
CC Write author-do not use 3.0 Czech (CC BY-NC 3.0)

The Terezin Initiative Institute The Jewish Museum in Prague
Our or foreign Europe for citizens anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Foundation for holocaust victims Investing to the development of education Bader
Nux s.r.o.