Zápis v městské kronice o vypálení synagogy v Sokolově (Falknově)

Uložení originálu

Archiv města Sokolov > Kronika města Sokolova 1927-1943

Datace

10. 11. 1938

Místo vytvoření

Kredit, copyright

Copyright k dokumentu drží Archiv města Sokolov, kde je uložen jeho originál.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.