Archiv

Vybrané obsah našeho webu je aktualizován tak, aby texty odpovídaly současnému stavu výzkumu. Texty, které jsou nahrazeny, jsou archivovány a jsou nadále dostupné zde v archivu.

Genocida Romů a Sintů


Petr Lhotka: Cikánský tábor v Letech

Petr Lhotka: Deportace českých Romů do Osvětimi

Petr Lhotka: Pronásledování Romů po vzniku protektorátu

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.