Jindřich Herzog

Narozen 22. 04. 1904
Poslední bydliště před deportací: Praha X
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha X, Sudetská 3
Transport JB I, č. 15 (15. 09. 1942, Panenské Břežany -> Terezín)
Transport Dl, č. 796 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

historický kontext

JB I (15. 09. 1942, Panenské Břežany -> Terezín)
celkem deportováno osob: 51
zahynulo: 34
přežilo: 17
Více
Dl (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2484
zahynulo: 2452
přežilo: 32
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.