Alžběta Herschová

Narozena 27. 10. 1889
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Ve Pštrosce 9
Transport AAe, č. 310 (20. 06. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 578 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynula

související dokumenty

vztahující se osoby

Vilém Hersch – je dítětem
Narozen 04. 02. 1912.
Zahynul.

historický kontext

AAe (20. 06. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1005
zahynulo: 933
přežilo: 72
Více
Be (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 953
přežilo: 47
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.