Dr. Rudolf Freudenfeld

Narozen 28. 08. 1888
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Opatovická 7
Transport V, č. 326 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Aa, č. 874 (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Zuzana Freudenfeldová – je dítětem
Narozena 15. 08. 1924.
Zahynula.
Leopolda Freudenfeldová – manžel(ka)
Narozena 24. 06. 1891.
Zahynula.

historický kontext

V (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1002
zahynulo: 909
přežilo: 93
Více
Aa (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
celkem deportováno osob: 1001
zahynulo: 993
přežilo: 8
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.