Jiří Frank

Narozen 21. 04. 1899
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Dřevná 6/350
Transport JB I, č. 10 (15. 09. 1942, Panenské Břežany -> Terezín)
Transport Ek, č. 2482 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul 28. 02. 1945 Dachau

související dokumenty

historický kontext

JB I (15. 09. 1942, Panenské Břežany -> Terezín)
celkem deportováno osob: 51
zahynulo: 34
přežilo: 17
Více
Ek (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2500
zahynulo: 2023
přežilo: 477
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.