Moritz Fischer

Narozen 08. 01. 1861
Poslední bydliště před deportací: Klatovy
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Klatovy
Transport Ce, č. 372 (30. 11. 1942, Klatovy -> )
Zahynul 30. 04. 1944 

vztahující se osoby

Helena Brumlová – je dítětem
Narozena 02. 01. 1891.
Zahynula.

historický kontext

Ce (30. 11. 1942, Klatovy -> )
celkem deportováno osob: 619
zahynulo: 584
přežilo: 35
Více
Klatovy
Židovské osídlení města je doloženo již na počátku 14. století, zaniklo však vypovězením Židů v 15. století. V polovině 19. století se Židé do města vrátili a na počátku 20. století dosáhla židovská obec počtu 550 osob. Během holocaustu zahynulo přibližně 250 klatovských Židů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.