Oldřich Engelmann

Narozen 26. 09. 1901
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Truhlářská 18
Transport W, č. 937 (08. 02. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bx, č. 701 (22. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Transport By, č. 1832 (26. 10. 1942, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Věra Engelmannová – je dítětem
Narozena 02. 08. 1935.
Zahynula.

historický kontext

W (08. 02. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1002
zahynulo: 921
přežilo: 81
Více
Bx (22. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
celkem deportováno osob: 2033
zahynulo: 2033
přežilo: 0
Více
By (26. 10. 1942, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1867
zahynulo: 1830
přežilo: 37
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Treblinka
Jeden z vyhlazovacích táborů vytvořených nacisty ve východním Polsku v roce 1942. Bylo v němž zavražděno přibližně 870 000 osob. Po povstání vězňů v srpnu 1943 byl tábor zrušen.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.