Hynek Eckstein

Narozen 09. 03. 1889
Poslední bydliště před deportací: Olomouc
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Olomouc
Transport AAo, č. 708 (08. 07. 1942, Olomouc -> Terezín)
Transport AAy, č. 607 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)
Zahynul

historický kontext

AAo (08. 07. 1942, Olomouc -> Terezín)
celkem deportováno osob: 748
zahynulo: 666
přežilo: 82
Více
AAy (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)
celkem deportováno osob: 0
zahynulo: 0
přežilo: 0
Více
Olomouc
Nejstarší dochovaná zmínka o židovském osídlení pochází asi z roku 1140. Ve 13. století už židovské obyvatelstvo bydlelo ve zvláštní ulici. Roku 1454 byly Židé z města vypovězeni a následujících 350 let zde Židé nesměli ani přenocovat. Novodobé osídlení začíná po roce 1848. Roku 1857 zde žilo 72 osob židovského vyznání, na začátku 20. století 1676 osob, roku 1930 dokonce 2198 osob. V době nacistické okupace zahynulo 1088 z nich.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.