Helena Brumlová

Narozena 02. 01. 1891
Poslední bydliště před deportací: Klatovy
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Klatovy
Transport Ce, č. 374 (30. 11. 1942, Klatovy -> )
Transport Et, č. 1692 (23. 10. 1944, -> Osvětim)
Zahynula

vztahující se osoby

Moritz Fischer – je rodičem
Narozen 08. 01. 1861.
Zahynul 30. 04. 1944 .

historický kontext

Ce (30. 11. 1942, Klatovy -> )
celkem deportováno osob: 619
zahynulo: 584
přežilo: 35
Více
Et (23. 10. 1944, -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1714
zahynulo: 1517
přežilo: 197
Více
Klatovy
Židovské osídlení města je doloženo již na počátku 14. století, zaniklo však vypovězením Židů v 15. století. V polovině 19. století se Židé do města vrátili a na počátku 20. století dosáhla židovská obec počtu 550 osob. Během holocaustu zahynulo přibližně 250 klatovských Židů.
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.