Kamila Bondyová

Narozena 20. 07. 1890
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Humboldtova 20
Transport AAw, č. 553 (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Cu, č. 954 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

související dokumenty

vztahující se osoby

Bedřiška Picková – sourozenec
Narozena 11. 12. 1881.
Zahynula.
Helena Picková – sourozenec
Narozena 19. 10. 1883.
Zahynula.

historický kontext

AAw (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1001
zahynulo: 924
přežilo: 77
Více
Cu (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 969
přežilo: 31
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.