Markéta Bermannová

Narozena 30. 06. 1918
Poslední bydliště před deportací: Klatovy
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Klatovy
Transport Ce, č. 441 (30. 11. 1942, Klatovy -> )
Transport Es, č. 1279 (19. 10. 1944, -> Osvětim)
Zahynula

historický kontext

Ce (30. 11. 1942, Klatovy -> )
celkem deportováno osob: 619
zahynulo: 584
přežilo: 35
Více
Es (19. 10. 1944, -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1500
zahynulo: 1424
přežilo: 76
Více
Klatovy
Židovské osídlení města je doloženo již na počátku 14. století, zaniklo však vypovězením Židů v 15. století. V polovině 19. století se Židé do města vrátili a na počátku 20. století dosáhla židovská obec počtu 550 osob. Během holocaustu zahynulo přibližně 250 klatovských Židů.
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.