Elly Ledererová

Narozena 11. 02. 1905
Rodné příjmení: Getreuerová
Poslední bydliště před deportací: Praha X
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha X, Nymburská 23
Transport B, č. 201 (21. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zahynula

související dokumenty

vztahující se osoby

Heinz Lederer – je dítětem
Narozen 13. 04. 1926.
Zahynul 25. 10. 1943 Łódź.
Richard Lederer – manžel(ka)
Narozen 11. 05. 1884.
Zahynul.

historický kontext

B (21. 10. 1941, Praha -> Lodž)
celkem deportováno osob: 1003
zahynulo: 922
přežilo: 81
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Lodž
Jedno z největší ghett zřízených po okupaci Polska.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.