Eliška Zenkerová

Narozena 15. 12. 1900
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Koubkova 10
Transport L, č. 23 (10. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Ag, č. 142 (01. 04. 1942, Terezín -> Piaski)
Zahynula

související dokumenty

vztahující se osoby

Irena Zenkerová – je dítětem
Narozena 01. 02. 1927.
Zahynula.
Erik Zenker – je dítětem
Narozen 14. 01. 1929.
Zahynul.
Karel Zenker – manžel(ka)
Narozen 21. 06. 1895.
Zahynul 03. 06. 1941 Buchenwald.

historický kontext

L (10. 12. 1941, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1006
zahynulo: 876
přežilo: 130
Více
Ag (01. 04. 1942, Terezín -> Piaski)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 995
přežilo: 5
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.