Josef Reiner

Narozen 13. 12. 1902
Poslední bydliště před deportací: Čelákovice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Brandýs nad Labem
Transport Cm, č. 429 (16. 01. 1943, Mladá Boleslav -> )
Transport Es, č. 1156 (19. 10. 1944, -> Osvětim)
Zahynul

historický kontext

Cm (16. 01. 1943, Mladá Boleslav -> )
celkem deportováno osob: 491
zahynulo: 471
přežilo: 20
Více
Es (19. 10. 1944, -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1500
zahynulo: 1424
přežilo: 76
Více
Mladá Boleslav
Významné středisko židovské kultury a vzdělanosti. Nejstarší doklad o židovském osídlení pochází z roku 1471. Roku 1633 se ve zdejším ghettu ukryl před zatčením Jakob Bassevi (Baševi) von Treuenberg, finančník císařů Rudolfa II., Matyáše a Ferdinanda II., první Žid v rakouské říši povýšený do šlechtického stavu. Roku 1687 zde žilo 775 Židů (asi 50% obyvatel), později jejich počet klesal. Od r. 1922 do nacistické okupace udržovala židovská obec vlastní muzeum s cennými judaistickými sbírkami. Před druhou světovou válkou zde žilo 264 osob – 1% obyvatelstva, z nichž bylo 159 odvezeno do koncentračních táborů.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.