Jiří Müller

Narozen 23. 03. 1928
Poslední bydliště před deportací: Čáslav
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Čáslav
Transport AAc, č. 427 (09. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Eo, č. 158 (06. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

vztahující se osoby

Ferdinand Müller – příbuzný(á)
Narozen 05. 08. 1869.
Zahynul 02. 03. 1944 Terezín.
Zdenko Müller – sourozenec
Narozen 14. 12. 1931.
Zahynul.
Věra Müllerová – je rodičem
Narozena 18. 02. 1904.
Zahynula.
Leo Müller – je rodičem
Narozen 23. 12. 1900.
Zahynul 20. 02. 1945 Dachau.

historický kontext

AAc (09. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
celkem deportováno osob: 725
zahynulo: 696
přežilo: 29
Více
Eo (06. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1550
zahynulo: 1438
přežilo: 112
Více
Kolín
Nejstarší zmínka o židovském osídlení pochází z počátku 14. století. V letech 1541-64 nesmělo židovské obyvatelstvo ve městě bydlet. Roku 1854 zde bylo napočítáno maximum osob židovského vyznání - přibližně 1 700 (23% obyvatel města). Později počet židovských rodin klesal a před druhou světovou válkou tu žilo již jen 430 osob (2%). V roce 1893 se zde rozšířilo obvinění z rituální vraždy, které vedlo k rozsáhlým protižidovským nepokojům. V Kolíně působilo mnoho významných rabínů, autorů teologických spisů. Během holocaustu zahynulo asi 250 kolínských Židů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.