Jiří Lury

Narozen 18. 03. 1925
Poslední bydliště před deportací: Praha XII., Kanálská 5
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha
Transport Ca, č. 219 (24. 10. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ek, č. 1878 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Adolf Lury – je rodičem
Narozen 07. 01. 1888.
Zahynul.
Alma Luryová – sourozenec
Narozena 18. 03. 1925.
Zahynula.
Jana Luryová – je rodičem
Narozena 22. 04. 1888.
Zahynula.

historický kontext

Ca (24. 10. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1004
zahynulo: 888
přežilo: 116
Více
Ek (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2500
zahynulo: 2023
přežilo: 477
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.