Lipschitz Mořic: NEZPRACOVÁNO

Uložení originálu

Moravský zemský archiv Brno > Policejní ředitelství Brno > Žádosti židovských občanů určených k transportu o občanské legitimace > Lipschitz Mořic
(karton 2366)

Oběti šoa, jejichž se dokument týká

Mořic Lipschitz
Narozen 04. 08. 1890.
Zahynul.

Kredit, copyright

Pro publikaci je nutné kontaktovat Moravský zemský archiv v Brně, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy v rámci projektu Terezínské album.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.