Jiří Deutsch

Narozen 09. 06. 1928
Poslední bydliště před deportací: Mladá Boleslav
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Mladá Boleslav
Transport Cm, č. 352 (16. 01. 1943, Mladá Boleslav -> Terezín)
Transport Cq, č. 242 (20. 01. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

vztahující se osoby

Alfred Weil – příbuzný(á)
Narozen 08. 08. 1897.
Zahynul.
Bohumil Sladkus – příbuzný(á)
Narozen 17. 08. 1871.
Zahynul.
Vilma Sladkusová – příbuzný(á)
Narozena 19. 02. 1872.
Zahynula.
Ludvík Sladkus – příbuzný(á)
Narozen 25. 12. 1899.
Zahynul.
Eva Sladkusová – příbuzný(á)
Narozena 23. 09. 1935.
Zahynula.
Miluše Sladkusová – příbuzný(á)
Narozena 11. 08. 1930.
Zahynula.
Marta Sladkusová – příbuzný(á)
Narozena 28. 02. 1906.
Zahynula.
Františka Deutschová – sourozenec
Narozena 30. 12. 1926.
Zahynula.
Ella Deutschová – je rodičem
Narozena 08. 05. 1892.
Zahynula.

historický kontext

Cm (16. 01. 1943, Mladá Boleslav -> Terezín)
celkem deportováno osob: 491
zahynulo: 471
přežilo: 20
Více
Cq (20. 01. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2000
zahynulo: 1999
přežilo: 1
Více
Mladá Boleslav
Významné středisko židovské kultury a vzdělanosti. Nejstarší doklad o židovském osídlení pochází z roku 1471. Roku 1633 se ve zdejším ghettu ukryl před zatčením Jakob Bassevi (Baševi) von Treuenberg, finančník císařů Rudolfa II., Matyáše a Ferdinanda II., první Žid v rakouské říši povýšený do šlechtického stavu. Roku 1687 zde žilo 775 Židů (asi 50% obyvatel), později jejich počet klesal. Od r. 1922 do nacistické okupace udržovala židovská obec vlastní muzeum s cennými judaistickými sbírkami. Před druhou světovou válkou zde žilo 264 osob – 1% obyvatelstva, z nichž bylo 159 odvezeno do koncentračních táborů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.