Jakub Lauber

Narozen 15. 01. 1905
Poslední bydliště před deportací: Hrádek
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Sušice
Transport Ce, č. 100 (30. 11. 1942, Klatovy -> )
Transport Ek, č. 1866 (28. 09. 1944, -> Osvětim)
Zahynul

historický kontext

Ce (30. 11. 1942, Klatovy -> )
celkem deportováno osob: 619
zahynulo: 584
přežilo: 35
Více
Ek (28. 09. 1944, -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2500
zahynulo: 2023
přežilo: 477
Více
Klatovy
Židovské osídlení města je doloženo již na počátku 14. století, zaniklo však vypovězením Židů v 15. století. V polovině 19. století se Židé do města vrátili a na počátku 20. století dosáhla židovská obec počtu 550 osob. Během holocaustu zahynulo přibližně 250 klatovských Židů.
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.