Zákaz vstupu Židů do restaurací, biografů a divadel v Hradci Králové

Location of original

Prezidium Zemského úřadu v Praze (fond 207) > Protižidovská nařízení - vyhlášky, zprávy, novinové články, 1938-40
(signatura 8/1/82/17)

Date(s) of creation

10. 01. 1940

Places

Credit, copyright

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.
Facebook group
Contact: education@terezinstudies.cz
CC Write author-do not use 3.0 Czech (CC BY-NC 3.0)
The Terezin Initiative Institute The Jewish Museum in Prague
Our or foreign Europe for citizens anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Foundation for holocaust victims Investing to the development of education
Nux s.r.o.