Zákaz vstupu Židů do restaurací, biografů a divadel v Hradci Králové

Ort des Orginaldokuments

Prezidium Zemského úřadu v Praze (fond 207) > Protižidovská nařízení - vyhlášky, zprávy, novinové články, 1938-40
(signatura 8/1/82/17)

Erstellungsdatum

10. 01. 1940

Orte

Credits, Urheberrecht

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.
Facebook-Gruppe
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Schreib Autor-nicht benutzen 3.0 Tschechisch (CC BY-NC 3.0)
Das Institut Theresienstädter Initiative Das Jüdische Museum in Prag
Unsere oder Fremd Europe for citizens anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Foundation for holocaust victims Die Investition in die Entwicklung des Bildungswesens
Nux s.r.o.