Kolleková Malvína: NEZPRACOVÁNO

Location of original

Moravský zemský archiv Brno > Policejní ředitelství Brno > Žádosti židovských občanů určených k transportu o občanské legitimace > Kolleková Malvína
(karton 2366)

Related Shoah victims

Malvína Kolleková
Born 19. 07. 1884.
Murdered.

Credit, copyright

For publication purposes, contact the Moravian Land Archive in Brno, where the original document is located. The document was digitized by the Terezín Initiative Institute, the Terezín Album project.

Facebook group
Contact: education@terezinstudies.cz
CC Write author-do not use 3.0 Czech (CC BY-NC 3.0)

The Terezin Initiative Institute The Jewish Museum in Prague
Our or foreign Europe for citizens anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Foundation for holocaust victims Investing to the development of education Bader
Nux s.r.o.