Označování vkladních knížek Poštovní spořitelny

Ort des Orginaldokuments

Prezidium ministerské rady > Organizace, činnost a právní postavení Židů, protižidovská opatření za okupace a jiné záležitosti, týkající se Židů, 1919-42
(signatura 786)

Erstellungsdatum

09. 08. 1940

Orte

Credits, Urheberrecht

Pro publikaci je nutné kontaktovat Národní archiv v Praze, kde je uložen originál dokumentu. Dokument byl digitalizován Institutem Terezínské iniciativy s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu.

Facebook-Gruppe
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Schreib Autor-nicht benutzen 3.0 Tschechisch (CC BY-NC 3.0)

Das Institut Theresienstädter Initiative Das Jüdische Museum in Prag
Unsere oder Fremd Europe for citizens anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Foundation for holocaust victims Die Investition in die Entwicklung des Bildungswesens Bader
Nux s.r.o.