Ghetta

Zde jsou dostupné základní informace o nacistických ghettech zřízených pro pronásledované Židy. Informace budou postupně přidávány a doplňovány. Nyní jsou dostupné informace k následujícím ghettům:  Ghetto v BedzinuGhetto v BialystokuGhetto v Čenstochové,  Ghetto v KremenciGhetto v LachvěGhetto v LodžiGhetto v MiruGhetto v NiasvižiGhetto v PinskuGhetto v SosnovciGhetto ve Varšavě a Ghetto ve Vilniusu.