Zdroje

Sekce obsahuje širokou paletu pramenů, dokumentů, odborných textů i obrazových dokumentárních materiálů, které se vztahují k historii nacistického pronásledování Židů a Romů na našem území i v Německu a dalších evropských zemích. Kromě výpovědí očitých svědků a pamětníků zde publikujeme Slovníček pojmů z judaismu, který pomůže s orientací ve vzpomínkách, přehled Židovských komuit v Čechách a na Moravě, který vychází z textů Jiřího Fiedlera. Sekce prochází celkovou rekonstrukcí a texty, které zde byly v minulosti, jsou začleněny do hlavní sekce Dějiny.