Vybrané pojmy

V této rubrice editoři překládají čtenářům textů, které jsou publikovány na stránkách holocaust.cz, seznam, překlad a výklad termínů týkajících se judaismu (denních tradic a zvyků, svátků, rabínské literatury, apod.), židovské historie, s důrazem na moderní historii, resp. sionismus a organizace působící před začátkem 2. světové války, a další pojmy, které by mohly v textu vyvolat jakoukoli nejasnost.

S ohledem na kontinuální přibývání textů a článků na našich stránkách bude i soubor vybraných termínů, které jsou v daném textu přímo přístupné, postupně rozšiřován.

C

D

G