Obviňování Židů z konzumního způsobu života

Mezi tradiční protižidovské předsudky, které se objevují v současném neonacistickém a antisemitském slovníku, patří i obvinění Židů z podporování konzumního způsobu života. Ten je zobrazen jako negativní, protože má nahradit lásku k národu láskou k hmotným statkům a penězům.

Vznik a historický vývoj pojmu

Konzumní způsob života a hodnotové vyprázdnění lidské činnosti jistě představuje v současné liberální společnosti tržní ekonomiky problém, který má mnoho příčin a řešení. Neonacisté ho však zasazují do teorie židovského spiknutí. Konzum má být metodou, jakou Židé ovládají svět pomocí peněz a zvyšují tak touhu po majetku a vlastnictví

. Žid je zde tradičně karikován jako bohatý obchodník nebo lichvář, v současnosti manažer, podnikatel nebo třeba módní návrhář.

V moderní společnosti představují tzv. židovskou hrozbu vedle médií a politiky také nákupní střediska a módní průmysl kladoucí velký důraz na bohatství, vlastnictví a konformitu s tím, co je in. Vlastnické pocity mají lidem nahrazovat jiné hodnoty, v neonacistické logice hodnoty spojené s úctou k tzv. národním vlastnostem. Židé v této logice boje o duši národa konkurují tzv. české národní cti a kultuře podporované neonacisty tím, že suplují pocity spřízněnosti s národním kolektivem kladnými pocity z příslušnosti k nějaké módní vlně nebo trendu, tedy konzumním hodnotám.

Používání pojmu v současnosti

Hlasatelé výše uvedené teze prezentují přesvědčení, že podporou obchodu a financí chtějí Židé zničit lásku Čechů k českému národu. Jedná se z velké části o neonacisty, kteří spatřují v Židech velké nebezpečí pro národ. Neonacistické pojetí českého národa vychází z rasistických a xenofobních názorů, které jsou ve své podstatě vysoce konzervativní a elitářské. Rasově čistý český národ bílých, heterosexuálních křesťanů vylučuje jiná etnika, národnosti a životní styly z rovnoprávného nároku na život v české společnosti. Neonacisté si prosazováním tohoto obrazu o českém národu nárokují pro sebe formulaci domněle přirozených hodnot a tradic každého Čecha, což je z principu nemožné a nepřijatelné, neboť k tomu postrádají jakékoliv právo.

Židé pak mají bojovat proti této české identitě tím, že vytváří a podporují konzumní společenské hodnoty, jako je úspěch, bohatství, módní trendy, a rozmělňují jinak domněle kolektivní vědomí. Neonacisté v důsledku bojují za xenofobní, rasistické a nacionalistické národní hodnoty Čechů, které jsou podle nich hodnotami kladnými a žádoucími. Tolerance k jiným hodnotám, smířlivost a multikulturalita společnosti jsou nežádoucí a oslabují společenská pouta. Stejně tak mají společenská (národní) pouta oslabovat Židé podporou konzumních hodnot, obchodu a módního průmyslu. Pocit věrnosti, zodpovědnosti a lásky mi nedovolí překročit únosnou míru tolerance. Záleží mi na těchto věcech. Ó, hlupák, slaboch a idealistická citlivka, směje se Žid. Ano. Z tohoto žádné peníze nekoukají. Ale hrdost mně ani ostatním nedovolí si dobrovolně nechávat nasazovat parohy. Jsem tímto netolerantní člověk? Pak jsem na to hrdý. (z článku uveřejněného na krajně pravicovém webu Odpor)